ID bài viết : 00091285 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

(Có dây) Các kết quả chẩn đoán kết nối là OK, Failed, Failed.

  Không thể kết nối bộ định tuyến và Tivi.

  Ảnh

  Vui lòng thử quy trình xử lý sau.

  1. Cáp LAN bên phía Tivi được kết nối đúng cách; tuy nhiên, cáp LAN trên bộ định tuyến không được kết nối đúng cách.
   Kết nối lại cáp LAN hoặc kết nối với cổng kết nối khác.

   Ảnh

   Nếu sự cố được khắc phục:
   Đã xảy ra sự cố trong kết nối của cáp LAN hoặc cổng kết nối của bộ định tuyến.

   Nếu sự cố vẫn không được khắc phục:
   Thực hiện chẩn đoán kết nối mới.
   Nếu kết quả vẫn không thay đổi, vui lòng tiếp tục thử giải pháp trong phần Câu hỏi thường gặp sau đây.
   Nếu có kết quả chẩn đoán khác, hãy xem nội dung liên quan bên dưới:
  2. Quá trình truyền tín hiệu có thể bị nhiễu đối với bất kỳ thiết bị nào do sự chậm trễ trong truyền tín hiệu. Bật nguồn cấp theo thứ tự sau đây.

   1. Ngắt kết nối dây nguồn (dây điện) theo trình tự như sau: Tivi - bộ định tuyến - modem.
   2. Kết nối dây nguồn (dây điện) theo trình tự như sau: modem - bộ định tuyến. Đợi khoảng 2 phút sau khi ngắt kết nối dây nguồn (dây điện) của Tivi.
   3. Kết nối dây nguồn (dây điện) của Tivi và bật nguồn cấp, sau đó tiến hành chẩn đoán kết nối.

   Nếu kết quả vẫn không thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi.

   Nếu có kết quả chẩn đoán khác, hãy xem nội dung liên quan bên dưới:
   • (Có dây) Tất cả kết quả chẩn đoán kết nối là Failed.
   • (Có dây) Kết quả chẩn đoán kết nối là OK, OK, Failed.
   • Mặc dù tất cả kết quả chẩn đoán kết nối đều là OK, Tivi vẫn không thể kết nối với Internet (lỗi mạng).