ID bài viết : 00091293 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

(Có dây) Kết quả chẩn đoán kết nối là OK, OK, Failed.

  Tivi và bộ định tuyến được kết nối; tuy nhiên, Tivi không kết nối với Internet thông qua bộ định tuyến.
  wired_ok_ok_ng
  Hãy thử quy trình xử lý sau đây.
  1. Nếu bạn sử dụng Internet trong môi trường sử dụng hiện tại lần đầu tiên hoặc không thể kết nối bất kỳ thiết bị nào khác với Internet, hãy thông báo với nhà cung cấp dịch vụ về việc đường dây hoặc modem có thể kết nối với Internet hay không và modem, điện thoại / FAX và bộ định tuyến có kết nối đúng hay không.
  2. Nếu chỉcó Tivi không thể kết nối với Internet, nhà cung cấp bị thay đổi hoặc kết nối bị tắt sau khi thay bộ định tuyến, bạn cần phải thiết lập thông tin kết nối của nhà cung cấp (thông tin về cài đặt kết nối PPPoE) cho bộ định tuyến.
   Để biết thông tin chi tiết về cách thiết lập thông tin này, hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến.
  3. Quá trình truyền tín hiệu có thể bị nhiễu đối với bất kỳ thiết bị nào do sự chậm trễ trong truyền tín hiệu. Bật nguồn cấp theo thứ tự sau đây.
   1. Ngắt kết nối dây nguồn (dây điện)theo trình tự như sau: Tivi - bộ định tuyến - modem.
   2. Kết nối dây nguồn (dây điện) theo trình tự như sau: modem - bộ định tuyến. Đợi khoảng 2 phút sau khi ngắt kết nối dây nguồn (dây điện) của Tivi.
   3. Kết nối dây nguồn (dây điện) của Tivi và bật nguồn cấp, sau đó tiến hành chẩn đoán kết nối.

  Nếu kết quả vẫn không thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi.  Nếu có kết quả chẩn đoán khác, hãy xem giải pháp có thể áp dụng dưới đây: