ID bài viết : 00139592 / Sửa lần cuối : 05/03/2023In

Cách truy cập và sử dụng trình duyệt Internet của Tivi.

  Bài viết này cung cấp thông tin cơ bản về cách Trình duyệt Trình duyệt Internet hoạt động.

  QUAN TRỌNG:

  • Đảm bảo rằng Tivi được kết nối với Internet trước khi tiếp tục.
  • Xác nhận rằng phần mềm hệ thống (firmware) của Tivi của bạn đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.

  Chọn loại mẫu Tivi của bạn bên dưới.
  Lưu ý: Để biết loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Các mẫu Google TV và Android TV

  Các mẫu Tivi khác