ID bài viết : 00233163 / Sửa lần cuối : 17/11/2019

Hướng dẫn kết nối BRAVIA TV

    sơ đồ kết nối

    Vui lòng chọn thiết bị cần kết nối với Tivi.

    Hướng dẫn này sẽ đề xuất phương pháp đi dây khả thi để thiết lập kết nối dựa trên lựa chọn của bạn.