ID bài viết : 00206209 / Sửa lần cuối : 10/12/2019

Phụ đề cc hoặc Phụ đề subtitle

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Phụ đề subtitle thường là các bản ghi phần âm thanh của nội dung hiển thị trên màn hình Tivi. Các bản ghi này bao gồm hiệu ứng âm thanh và diễn tả cảnh, nhưng các thành phần không phải lời nói có sẵn hay không thì tùy thuộc vào nội dung.
   

  Hiển thị phụ đề subtitle trên màn hình Tivi

  Nhấn nútSUBTITLE (CC) (PHỤ ĐỀ (CC)) trên điều khiển từ xa của Tivi.
  Tính năng này có sẵn trên các chương trình Tivi và ứng dụng như Google Play Movies & TV (phụ đề có thể không có sẵn đối với một số chương trình Tivi).


  Ứng dụng: Tính năng hỗ trợ phụ đề sẽ có sẵn tùy theo ứng dụng. Tính đến tháng 06 năm 2019, Google Play Movies & TV có hỗ trợ tính năng phụ đề. Một số ứng dụng chẳng hạn như Netflix bật phụ đề subtitle bằng cách sử dụng menu cài đặt riêng của ứng dụng thay vì nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi. Ngoài ra, một số ứng dụng có thể thay đổi kích cỡ và màu sắc của văn bản.

  • Truy cập trang hỗ trợ của ứng dụng để biết thông tin chi tiết, kể cả cách bật các tính năng.
  • Tính đến tháng 06 năm 2019, thông tin trên được xác nhận. Thông số kỹ thuật của Google Play Movies & TV và Netflix có thể thay đổi mà không báo trước.
    

  Truyền hình: Sẽ có 2 loại phụ đề, tùy theo chương trình Tivi.
  Nhấn nút SUBTITLE (CC) (PHỤ ĐỀ (CC)) trên điều khiển từ xa của Tivi để chọn Basic (Cơ bản) hoặc For hard of hearing (Cho người khiếm thính). 

  • Basic (Cơ bản): Phụ đề chỉ hiển thị phần âm thanh của nội dung.
  • For hard of hearing (Cho người khiếm thính): Phụ đề hiển thị phần âm thanh và các yếu tố không lời của nội dung như tiếng gõ cửa.

   Tivi sẽ hiển thị phụ đề For hard of hearing (Cho người khiếm thính) khi khả dụng như sau:
  • Đối với Android™ 9 (các dòng A9F, A9G, X85xxG (55/65/75/85), X95xxG, Z9F, Z9G)
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi. 
   2. Chọn  Settings (Cài đặt) ở góc trên bên phải của màn hình Home và nhấn nút Enter
   3. Chọn Watching TV (Xem TV) và nhấn nút Enter
   4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Preferences (Channels) (Tùy chọn (Kênh)) và nhấn nút Enter.
   5. Chọn Subtitle setting (Cài đặt phụ đề) và nhấn nút Enter
   6. Chọn Broadcast (Phát sóng) và nhấn nút Enter.
   7. Chọn Subtitle (Phụ đề) và nhấn nút Enter
   8. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn For hard of hearing (Cho người khiếm thính) và nhấn nút Enter
     
  • Đối với Android 9 (Các mẫu máy khác) và Android 8.0 (dòng Z9G, A9G, X95xxG, X85xxG (55/65/75/85))
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi. 
   2. Chọn  Settings (Cài đặt) ở góc trên bên phải của màn hình Home và nhấn nút Enter
   3. Chọn Watching TV (Xem TV) và nhấn nút Enter
   4. Chọn Channels (Kênh) và nhấn nút Enter
   5. Chọn Channel setup (Thiết lập kênh) và nhấn nút Enter
   6. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Digital setup (Thiết lập kỹ thuật số) và nhấn nút Enter
   7. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Subtitle setup (Cài đặt phụ đề) và nhấn nút Enter
   8. Chọn Subtitle setting (Cài đặt phụ đề) và nhấn nút Enter
   9. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn For hard of hearing (Cho người khiếm thính) và nhấn nút Enter
     
  • Đối với Android 8.0 (Các mẫu máy khác)
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi. 
   2. Chọn  Settings (Cài đặt) ở góc trên bên phải của màn hình Home và nhấn nút Enter
   3. Chọn Channel setup (Thiết lập kênh) và nhấn nút Enter
   4. Chọn Digital setup (Thiết lập kỹ thuật số) và nhấn nút Enter
   5. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Subtitle setup (Cài đặt phụ đề) và nhấn nút Enter
   6. Chọn For hard of hearing (Cho người khiếm thính) và nhấn nút Enter
     
  • Đối với Android 7.0
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi. 
   2. Chọn Settings (Cài đặt) ở góc dưới bên trái của màn hình Home và nhấn nút Enter
   3. Chọn Channel setup (Thiết lập kênh) và nhấn nút Enter
   4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Digital setup (Thiết lập kỹ thuật số) và nhấn nút Enter
   5. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Subtitle setup (Cài đặt phụ đề) và nhấn nút Enter
   6. Chọn Subtitle setting (Cài đặt phụ đề) và nhấn nút Enter
   7. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn For hard of hearing (Cho người khiếm thính) và nhấn nút Enter