ID bài viết : 00171657 / Sửa lần cuối : 28/01/2020

Cách ghép nối lại Điều khiển từ xa bằng giọng nói với Tivi của bạn

  Nếu bạn gặp phải sự cố khi dùng nút Micrô/chức năng điều khiển bằng giọng nói trên Điều khiển từ xa bằng giọng nói, hãy thử các bước sau đây để bỏ ghép nối và ghép nối lại điều khiển từ xa.

  LƯU Ý:

  • Sau khi thay Điều khiển từ xa bằng giọng nói, bạn cần ghép nối lại điều khiển từ xa cho chức năng tìm kiếm bằng giọng nói.
  • Sau khi cập nhật Tivi, có thể phải ghép nối lại điều khiển từ xa cho chức năng tìm kiếm bằng giọng nói.
   Đối với Android TV ra mắt vào năm 2015

  Nếu bạn đang dùng loại điều khiển từ xa này, hãy làm theo các bước dưới đây.
  1. Bỏ ghép nối Điều khiển từ xa bằng giọng nói (Điều khiển cảm ứng từ xa) khỏi Tivi.
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Bluetooth setting (Cài đặt Bluetooth) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn Device list (Danh sách thiết bị).
   5. Chọn SONY TV REMOTE 001.
   6. Chọn Unpair (Bỏ ghép nối).
   7. Chọn OK.
  2. Ghép nối lại Điều khiển từ xa bằng giọng nói (Điều khiển cảm ứng từ xa) với Tivi.
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Touchpad Remote Control settings (Cài đặt Điều khiển cảm ứng từ xa) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn Pair Touchpad Remote Control (Ghép nối Điều khiển cảm ứng từ xa).
   5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
     
   Đối với Android TV ra mắt vào năm 2016

  Nếu bạn đang dùng loại điều khiển từ xa này, hãy làm theo các bước dưới đây.
  1. Bỏ ghép nối Điều khiển từ xa bằng giọng nói khỏi Tivi.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn Device list (Danh sách thiết bị).
   5. Chọn SONY TV RC MIC 001.
   6. Chọn Unpair (Bỏ ghép nối).
   7. Chọn OK.
  2. Ghép nối lại Điều khiển từ xa bằng giọng nói với Tivi.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn Activate the MIC button (Kích hoạt nút MIC).
   5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.