ID bài viết : 00225332 / Sửa lần cuối : 25/03/2019

Đèn LED nhấp nháy liên tục 7-8 lần?

     

     

    Quay lại Menu chính