ID bài viết : 00225347 / Sửa lần cuối : 25/03/2019

Đèn LED có đang nhấp nháy màu đỏ không?