ID bài viết : 00225404 / Sửa lần cuối : 13/11/2019

Kiểm tra để đảm bảo Tivi đang hoạt động bình thường

    Kiểm tra để đảm bảo Tivi đang hoạt động bình thường

    android tv?

    Tivi có hoạt động bình thường khi bạn nhấn một nút bất kỳ ngay trên Tivi không?

    Không


    ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤