ID bài viết : 00161106 / Sửa lần cuối : 26/06/2019

Android TV™ sử dụng phiên bản hệ điều hành Android™ nào?

Cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành của Android TV.

  Phiên bản hệ điều hành khác nhau tùy thuộc vào model Tivi hoặc trạng thái cập nhật phần mềm của Tivi.

  Kiểm tra phiên bản bằng các bước sau:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn About (Thông tin) trong danh mục Tivi.
  4. Chọn Version (Phiên bản).