ID bài viết : 00194129 / Sửa lần cuối : 12/09/2021

Tìm tên mẫu Tivi, số sê-ri và phiên bản phần mềm của BRAVIA TV

  Bạn có thể tìm thấy tên mẫu Tivi và số sê-ri bằng cách xem bao bì gốc, nhãn dán sản phẩm và thông tin hệ thống TV.

  Để kiểm tra Phiên bản phần mềm, hãy chọn loại Tivi của bạn bên dưới và làm theo các bước đã nêu.
  - Đối với các mẫu Android TV và Google TV
  - Đối với các mẫu Tivi không phải Android TV và Google TV

  Trên bao bì gốc

  Tên mẫu Tivi và số sê-ri trên thùng đựng

  • Bạn cũng có thể tìm thấy tên mẫu Tivi trong Sổ tay hướng dẫn sử dụng đi kèm trong thùng.

  Phương pháp để kiểm tra nhãn dán sản phẩm và cài đặt người dùng khác nhau tùy theo mẫu Tivi. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau.

  Trên nhãn dán sản phẩm

  Tên mẫu Tivi thường được tìm thấy trên nhãn dán nằm ở phía sau Tivi hoặc được khắc ở mặt trước của Tivi. Xin lưu ý rằng mẫu Tivi và số sê-ri khác nhau:

  Hình ảnh nhãn dán sản phẩm

  1. Tên mẫu Tivi
  2. Số sê-ri

  Thông tin hệ thống của Tivi

  Android TV và Google TV:

  1. Nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.
   Lưu ý: Nếu điều khiển từ xa của bạn không có nút HELP, hãy tham khảo Lưu ý dưới đây ở bước 2.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System information (Thông tin hệ thống) trong danh mục Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) hoặc Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống).
   • Chọn Contact & Support (Liên hệ & Hỗ trợ).
   • Đối với dòng W8, X7: Tên mẫu Tivi hiển thị ở góc dưới cùng bên trái màn hình.

   Màn hình thay đổi tùy theo mẫu Tivi. Sau đây là các ví dụ.
   Thông tin hệ thống trong màn hình menu
   Màn hình Thông tin hệ thống

  Lưu ý: Quy trình sau đây cũng có thể áp dụng tùy thuộc vào mẫu Tivi.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   Đối với mẫu Google TV: Nhấn nút Quick settings (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Settings (Cài đặt) — Help and Feedback (Trợ giúp và Phản hồi) — Help (Trợ giúp) — Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) — System information (Thông tin hệ thống).
   • Chọn Apps (Ứng dụng) — Help (Trợ giúp) — System information (Thông tin hệ thống) trong danh mục Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) hoặc Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống).
   • Chọn Help (Trợ giúp) — System information (Thông tin hệ thống) trong danh mục Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống).
   • Chọn Settings (Cài đặt) — BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) — Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) — Contact & Support (Liên hệ & Hỗ trợ).

  Đối với các mẫu Tivi không phải Android TV hoặc Google TV:

  • Các mẫu Tivi được phát hành từ năm 2015 trở về sau

  • Các mẫu Tivi được phát hành năm 2014

  • Các mẫu Tivi được phát hành năm 2013 trở về trước