ID bài viết : 00120242 / Sửa lần cuối : 06/09/2021

Cách sử dụng Sony Android TV của bạn

    Trong phần này, sau khi thiết lập Sony Android TV của bạnkết nối Internet, bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi thường gặp về cách sử dụng các tính năng thông minh và các chức năng cơ bản khác của Tivi.

    Xem Sony Android TV

     

    Để biết thông tin về việc cập nhật các bản cập nhật phần mềm và firmware mới nhất từ cả Sony và Google, chúng tôi khuyến nghị bạn truy cập trang  Bản cập nhật phần mềm và firmware Android TV của Sony.