ID bài viết : 00106696 / Sửa lần cuối : 15/06/2021

Cách cập nhật phần mềm

  Việc cập nhật Tivi lên phần mềm mới nhất cho phép bạn truy cập vào các tính năng mới nhất và khắc phục các sự cố cụ thể.

  QUAN TRỌNG:

  • Hãy đọc kỹ hướng dẫn, nếu không bạn có thể khiến Tivi không phản hồi hoặc cần phải sửa chữa.
  • Không được tắt Tivi hoặc ngắt kết nối với nguồn điện trong khi cập nhật.
  • Không nhấn vào bất kỳ nút nào trừ những nút được nêu trong hướng dẫn.
  • Dừng mọi tiến trình ghi trước khi bạn bắt đầu cập nhật Firmware.

  Các bước để cập nhật phần mềm sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ thống menu trên tivi của bạn. 

  Đối với các mẫu Android TV™ và Google TV™
  Đối với các mẫu Tivi khác


  Đối với các mẫu Android TV và Google TV:

  Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập câu hỏi thường gặp sau đây:
  Làm cách nào để cập nhật phần mềm/firmware cho Android TV/Google TV?


  Đối với các mẫu Tivi khác:

  Phương pháp cập nhật sẽ khác nhau tùy theo trạng thái kết nối Internet của Tivi.

  Nếu Tivi được kết nối với Internet:

  Bằng cách thực hiện Software Update (Cập nhật phần mềm), Tivi của bạn sẽ ngay lập tức nhận được phần mềm mới nhất từ Internet và sau đó cập nhật.
  Các bước để cập nhật phần mềm sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ thống menu trên Tivi của bạn.

  LƯU Ý: Thông báo A Software Update Required (Yêu cầu bản cập nhật phần mềm) có thể xuất hiện khi thử truy cập các dịch vụ video Internet.  Nếu thông báo này hiển thị, hãy làm theo các bước dưới đây để cập nhật phần mềm trên Tivi.
  Bắt đầu quy trình bằng cách nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.  Phụ thuộc vào nội dung hiển thị trên màn hình, hãy làm theo các bước phù hợp dưới đây:

  • Nếu biểu tượng (Help (Trợ giúp)) hiển thị ở góc trên bên phải màn hình:
   1. Chọn biểu tượng (Help) (Trợ giúp).
   2. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
   3. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
   4. Chọn Network (Mạng).
    LƯU Ý: Nếu tùy chọn Network (Mạng) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
   5. Chọn Yes (Có) hoặc OK để bắt đầu cài đặt bản cập nhật.
  • Nếu  biểu tượng (Help (Trợ giúp)) KHÔNG hiển thị ở góc trên bên phải màn hình:
   1. Chọn Settings (Cài đặt).
   2. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng), Setup (Thiết lập) hoặc Product Support (Hỗ trợ sản phẩm).
   3. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
   4. Chọn Network (Mạng).
    LƯU Ý: Nếu tùy chọn Network (Mạng) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
   5. Chọn Yes (Có) hoặc OK để bắt đầu cài đặt bản cập nhật.
  • Nếu tùy chọn Cập nhật phần mềm không khả dụng trên menu của bạn:
   Một số Tivi cũ không hỗ trợ chức năng Tivi tự tìm kiếm bản cập nhật phần mềm. Trong các mẫu Tivi này, có thể chỉ có một tùy chọn để nhận Automatic Software Update (Cập nhật phần mềm tự động). Hãy đảm bảo tùy chọn này được đặt là On (Bật) nếu có. Nếu tùy chọn này được đặt là On (Bật), Tivi sẽ tự động tìm kiếm bản cập nhật phần mềm khi Tivi ở chế độ chờ và bạn sẽ nhận được lời nhắc cài đặt bản cập nhật khi tải xuống xong. 

  LƯU Ý: Để tránh chậm trễ trong việc nhận bản cập nhật mới nhất, hãy đặt Tivi thành receive an automatic software update (nhận bản cập nhật phần mềm tự động).

  Nếu Tivi chưa được kết nối với Internet:

  Khi bạn cài đặt Automatic software update (Cập nhật phần mềm tự động) thành On (Bật), phiên bản phần mềm phát hành mới nhất sẽ tự động được truyền đến Tivi thông qua các sóng truyền phát và bản cập nhật phần mềm.
  Cách nhận bản cập nhật phần mềm tự động

  Nếu muốn cập nhật phần mềm ngay lúc này, bạn có thể tải xuống bản cập nhật firmware từ Trang web hỗ trợ của Sony, sau đó lưu bản cập nhật này vào ổ lưu trữ USB và cài đặt vào Tivi của bạn.

  LƯU Ý:

  • Bản cập nhật firmware qua trang hỗ trợ của chúng tôi chỉ khả dụng cho các mẫu có tính năng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua USB.
  • Đối với các mẫu không có tính năng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua USB (thường là các mẫu cũ), vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ dịch vụ.