ID bài viết : 00113289 / Sửa lần cuối : 15/06/2021

Cách nhận bản cập nhật phần mềm tự động

  Phần lớn các bản cập nhật phần mềm tự động được Sony cung cấp thông qua kết nối Internet tốc độ cao đang hoạt động. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Sony cung cấp bản cập nhật thông qua ăng-ten hoặc tín hiệu cáp kỹ thuật số.
  Lợi ích của các bản cập nhật này là để giúp cho Tivi luôn được cập nhật với nội dung mới nhất, cung cấp các thay đổi lập trình và để nâng cao trải nghiệm xem tổng thể.
  Phải đặt tùy chọn Automatic Software Update (Cập nhật phần mềm tự động) trong menu Tivi thành On (Bật) để giữ cho phần mềm luôn được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

  LƯU Ý QUAN TRỌNG dành cho Dòng W8, X7 và X74H / X75H: Các mẫu Tivi này luôn tự động nhận được bản cập nhật phần mềm. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Làm cách nào để cập nhật phần mềm/firmware cho Android TV™/Google TV™?

  Đối với các mẫu Google TV
  Đối với các mẫu Android TV
  Đối với các mẫu Tivi khác  Đối với các mẫu Google TV

  1. Nhấn nút (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System (Hệ thống).
  4. Chọn About (Thông tin).
  5. Chọn System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).
   LƯU Ý: Nếu điều khiển từ xa của bạn có nút HELP, bạn cũng có thể hiển thị màn hình System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống) bằng cách nhấn nút HELP rồi chọn Top support solutions (Giải pháp hỗ trợ hàng đầu).
  6. Chọn Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật).
  7. Chọn On (Bật).

  LƯU Ý:

  • Khi bạn bật Tivi, nếu thấy thông báo phần mềm mới xuất hiện nghĩa là đang có bản cập nhật phần mềm (thông báo sẽ tự động biến mất).
   Khi Tivi được kết nối với Internet, bạn có thể kiểm tra nội dung của bản cập nhật này trên màn hình Tivi.

  • Quá trình cập nhật phần mềm sẽ mất khoảng 15 phút.

  • Bạn có thể sử dụng Tivi như bình thường trong suốt quá trình cập nhật. Quá trình cập nhật vẫn tiếp tục ngay cả khi bạn tắt Tivi.

  • Sẽ không có thời gian ngừng hoạt động trong suốt quá trình cài đặt vì Tivi đã được cập nhật phần mềm mới nhất khi bạn bật Tivi. 

  • Không được rút dây nguồn AC (dây điện) ra khỏi ổ cắm vì quá trình cập nhật phần mềm sẽ dừng.

  • Nếu bạn tắt Tivi sau khi cập nhật, điều khiển từ xa có thể không hoạt động trong khoảng từ 2 đến 3 phút.  Đối với các mẫu Android TV:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Help (Trợ giúp).
   LƯU Ý:
   • Đối với Android™ 9 / Android 8.0, chọn Apps (Ứng dụng) và chọn Help (Trợ giúp).
   • Nếu điều khiển từ xa của bạn có nút HELP, bạn cũng có thể hiển thị màn hình Help (Trợ giúp) bằng cách nhấn nút HELP.
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) — System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).
   • Chọn System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).
  4. Chọn Automatic software download (Tải phần mềm tự động) hoặc Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật).
  5. Chọn On (Bật).

  LƯU Ý đối với một số mẫu Android TV ra mắt từ năm 2018 đến năm 2020 được liệt kê dưới đây:

  Danh sách mẫu Tivi được hỗ trợ

  • Khi bạn bật Tivi, nếu thấy thông báo phần mềm mới xuất hiện nghĩa là đang có bản cập nhật phần mềm (thông báo sẽ tự động biến mất).
   Khi Tivi được kết nối với Internet, bạn có thể kiểm tra nội dung của bản cập nhật này trên màn hình Tivi.

  • Quá trình cập nhật phần mềm sẽ mất khoảng 15 phút.

  • Bạn có thể sử dụng Tivi như bình thường trong suốt quá trình cập nhật. Quá trình cập nhật vẫn tiếp tục ngay cả khi bạn tắt Tivi.

  • Sẽ không có thời gian ngừng hoạt động trong suốt quá trình cài đặt vì Tivi đã được cập nhật phần mềm mới nhất khi bạn bật Tivi. 

  • Không được rút dây nguồn AC (dây điện) ra khỏi ổ cắm vì quá trình cập nhật phần mềm sẽ dừng.

  • Nếu bạn tắt Tivi sau khi cập nhật, điều khiển từ xa có thể không hoạt động trong khoảng từ 2 đến 3 phút.

  LƯU Ý cho các mẫu Android TV khác:

  • Bạn phải đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư của Sony để có thể tải phần mềm xuống.

  • Quá trình cập nhật phần mềm sẽ mất tới 30 phút.

  • Trong khi cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng Tivi và biểu tượng cập nhật sẽ hiển thị trên màn hình Tivi.  Đối với các mẫu Tivi khác:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Product Support (Hỗ trợ sản phẩm) hoặc Customer supports (Hỗ trợ khách hàng).
  4. Chọn Automatic Software Update (Cập nhật phần mềm tự động) hoặc Automatic Software Download (Tải phần mềm tự động).
  5. Chọn On (Bật).
  6. Nhấn nút Enter.

  Làm theo các bước dưới đây để kiểm tra xem đã cài đặt phần mềm hệ thống mới nhất hay chưa:

  1. Từ menu Settings (Cài đặt) hoặc menu Help (Trợ giúp) của Tivi, hãy kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại trên Tivi của bạn.
  2. So sánh phiên bản phần mềm mới nhất hiện có sẵn với phiên bản trên Tivi của bạn. Nếu phiên bản phần mềm có sẵn mới hơn, hãy tải xuống và cài đặt bản cập nhật. Tải xuống được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.

  QUAN TRỌNG: Đã có bản cập nhật bắt buộc cho một số mẫu Tivi 2010.

  LƯU Ý:

  • Chỉ có sẵn bản cập nhật phần mềm tự động cho một số mẫu Tivi nhất định.
  • Cần thiết lập đồng hồ. Đồng hồ Tivi có thể bị mất khi phần mềm được cập nhật. Hãy đặt lại đồng hồ nếu cần.
  • Phần mềm sẽ cập nhật khi Tivi ở chế độ chờ. Bản cập nhật phần mềm thường sẽ mất từ 24 đến 36 giờ để hoàn tất.
  • Đèn LED màu cam ở mặt trước Tivi sẽ nhấp nháy và Tivi sẽ không phản hồi tín hiệu từ điều khiển từ xa hoặc từ các nút trên bảng điều khiển cho đến khi quá trình cập nhật hoàn tất.
  • Thực hiện thao tác Làm mới nội dung Internet sau khi cập nhật Tivi lên phần mềm mới nhất để nhận được các ứng dụng Internet video mới nhất.
  • Trước tiên, bạn PHẢI xác nhận rằng Tivi đã cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất. Nếu không, thao tác Làm mới nội dung Internet sẽ trì hoãn việc Cập nhật phần mềm tự động thêm 24 giờ nữa.