ID bài viết : 00229540 / Sửa lần cuối : 28/07/2019

Treo tường - Giá treo tường tương thích và số đo khoảng cách lỗ bắt vít của BRAVIA TV (mẫu 2015)

  Vui lòng xem bảng sau đây và kiểm tra giá treo tường tương thích với Tivi của bạn.

  CẢNH BÁO: Nguy cơ tổn thương cơ thể.

  • Vì lý do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyên bạn nên để đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép gắn Tivi lên tường thay bạn.
  • Vì lý do an toàn cũng như để lắp đặt đúng cách, vui lòng làm theo Hướng dẫn sử dụng giá treo tường, Hướng dẫn thiết lập Tivi và các hướng dẫn sau đây.

  Xem bảng tương thích

  Bảng tương thích


  Xem bảng tương thích

  • Số đo khoảng cách lỗ bắt vít: Chiều rộng x Chiều cao được tính bằng mm
   Hình minh họa mặt sau của BRAVIA TV.

   mặt sau của BRAVIA TV
   [A] R (rộng)
   [B] C (cao)
   [C] lỗ bắt vít

   LƯU Ý:
   • Đối với một số mẫu BRAVIA TV, số đo khoảng cách lỗ bắt vít (R x C) có thể tuân theo tiêu chuẩn VESA, nhưng số lượng và độ sâu của lỗ bắt vít thì không.
   • Sony không đảm bảo việc sử dụng giá treo tường của bên thứ ba để treo BRAVIA TV.
   • Để biết thêm thông tin chi tiết và biện pháp phòng ngừa khi gắn Tivi lên tường, hãy xem hướng dẫn sử dụng Tivi và giá treo tường của bạn.
  • Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC: Chiều rộng x Chiều cao x Độ sâu được tính bằng mm
   Một số mẫu máy đi kèm với Bộ chuyển đổi nguồn AC. Hình minh họa Kích cỡ tương thích của bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) trong Bảng tương thích.
   Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC

   [A] R (rộng)
   [B] C (cao)
   [C] S (sâu)
    
  • Về khả năng chịu lực của tường

   Tường gắn màn hình phải chịu được lực gấp 4 lần (6 lần đối với một số mẫu) trọng lượng của màn hình. Để biết thêm chi tiết về yêu cầu chịu lực của tường, vui lòng tham khảo Thông tin lắp đặt (Giá treo tường) trên trang thông tin mẫu Tivi của bạn.
   Tường không đủ khả năng chịu lực phải được gia cố đầy đủ. Vui lòng hỏi ý kiến của đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép về vấn đề gia cố tường.

  • Về đinh vít

   Khi gắn Tivi vào giá treo tường, hãy sử dụng vít có chiều dài từ 8 mm đến 12 mm trên bề mặt gắn của giá treo tường (đường kính ren và chiều dài vít có thể khác nhau tùy theo giá treo tường).
   Nếu bạn sử dụng bộ phận thay thế cho các loại vít trên, Tivi có thể rơi xuống làm ai đó bị thương hoặc gây hư hỏng cho bộ phận bên trong của Tivi.
   Để biết chi tiết về vít, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo cho Tivi.

  Bảng tương thích

  LƯU Ý: Tính sẵn có của giá treo tường có thể khác nhau tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ của bạn.

  Các mẫu năm 2015

  Tên dòng TiviTên mẫu TiviInchGiá treo tường tương thíchKích cỡ lỗ bắt vítChiều dài dây nguồnTrọng lượng Tivi không có chân đế
  Dòng X9400C/X9300CKD-75X9400C75SU-WL500 *2400x3001,5 m56 kg
  KD-65X9300C65SU-WL450 *5400x3001,5 m47,3 kg
  KD-55X9300C55SU-WL450 *5300x3001,5 m37,3 kg
  Dòng X9100C/X9000CKD-75X9100C75SU-WL500 *3400x3001,5 m33,7 kg
  KD-65X9000C65SU-WL500 *3300x3001,5 m23,2 kg
  KD-55X9000C55SU-WL500 *3300x3001,5 m18,4 kg
  Dòng X8500CKD-75X8500C75SU-WL500400x3001,5 m34,8 kg
  KD-65X8500C65SU-WL450 *5400x3001,5 m24,1 kg
  KD-55X8500C55SU-WL450 *5300x3001,5 m19,9 kg
  KD-49X8500C49SU-WL450 *5300x3001,5 m15,1 kg
  KD-43X8500C43SU-WL450 *5200x3001,5 m12,2 kg
  Dòng X8300CKD-49X8300C49SU-WL450 *5300x3001,5 m14,4 kg
  KD-43X8300C43SU-WL450 *5200x3001,5 m11,8 kg
  Dòng X8000CKD-55X8000C55SU-WL450 *5300x3001,5 m17,3 kg
  KD-49X8000C49SU-WL450 *5200x3001,5 m13,2 kg
  Dòng W950CKDL-50W950C50SU-WL450 *3*5400x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (192 x 80 x 39)
  17,3 kg
  KDL-43W950C43SU-WL450 *3*5400x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (192 x 80 x 39)
  13,9 kg
  Dòng W850CKDL-75W850C75SU-WL500400x3001,5 m33,7 kg
  KDL-65W850C65SU-WL450 *5400x3001,5 m23,4 kg
  Dòng W800CKDL-55W800C55SU-WL450 *3*5400x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (158 x 70,5 x 35,9) hoặc (158,6 x 71,7 x 35,5)
  17 kg
  KDL-50W800C50SU-WL450 *3*5400x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (158 x 70,5 x 35,9) hoặc (158,6 x 71,7 x 35,5)
  13,7 kg
  KDL-43W800C43SU-WL450 *3*5400x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (151 x 68 x 32) hoặc (144 x 65 x 35,5)
  10,9 kg
  Dòng S8500CKD-65S8500C65SU-WL450 *5400x3001,5 m30,1 kg
  KD-55S8500C55SU-WL450 *5300x3001,5 m22,9 kg
  Dòng R562CKLV-48R562C48SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  (Ấn Độ: 151 x 68 x 32 hoặc 144 x 65 x 35,5)
  11,1 kg
  KLV-40R562C40SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  (Ấn Độ: 157 x 65 x 32,3)
  8,7 kg
  KLV-32R562C32SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (157 x 65 x 32,3)
  6,3 kg
  Dòng R560CKDL-48R560C48SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  11,1 kg
  KDL-40R560C40SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  8,7 kg
  Dòng R558CKDL-48R558C48SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  10,4 kg
  KDL-40R558C40SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  (Ấn Độ: 157 x 65 x 32,3)
  8,1 kg
  Dòng R552CKLV-48R552C48SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  10,4 kg
  KLV-40R552C40SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31) hoặc (128,5 x 56 x 33,5)
  8,1 kg
  Dòng R550CKDL-48R550C48SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  10,4 kg
  KDL-40R550C40SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31) hoặc (128,5 x 56 x 33,5)
  8,1 kg
  Dòng R512CKLV-32R512C32SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (157 x 65 x 32,3)
  6,3 kg
  Dòng R502CKLV-32R502C32SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31)
  5,8 kg
  Dòng R500CKDL-32R500C32SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31)
  5,8 kg
  Dòng R412CKLV-32R412C32SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  (Ấn Độ: 157 x 65 x 32,3)
  6,3 kg
  Dòng R410CKDL-32R410C32SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  6,3 kg
  Dòng R408CKDL-32R408C32SU-WL450 *5200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (142 x 63,5 x 31) hoặc (152,5 x 51 x 34,5)
  (Ấn Độ: 157 x 65 x 32,3)
  5,8 kg
  Dòng R356DKLV-40R356D40SU-WL450 *1100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31) hoặc (128,5 x 56 x 33,5)
  6,5 kg
  Dòng R354DKDL-40R354D40SU-WL450 *1100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31) hoặc (128,5 x 56 x 33,5)
  6,5 kg
  Dòng R352CKLV-40R352C40SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31) hoặc (128,5 x 56 x 33,5)
  6,5 kg
  Dòng R350CKDL-40R350C40SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31) hoặc (128,5 x 56 x 33,5)
  6,5 kg
  Dòng R326DKLV-32R326D32SU-WL450 *1100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31)
  4,5 kg
  Dòng R324DKDL-32R324D32SU-WL450 *1100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31)
  4,5 kg
  Dòng R306CKLV-32R306C32SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31)
  4,5 kg
  Dòng R304CKDL-32R304C32SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31)
  4,5 kg
  Dòng R302CKLV-32R302C32SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31)
  4,5 kg
  Dòng R300CKDL-32R300C32SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31)
  4,5 kg
  Dòng P422CKLV-24P422C24-100x1001,5 m4,0 kg
  KLV-22P422C22-100x1001,5 m3,6 kg
  Dòng P412CKLV-24P412C24-100x1001,5 m4,0 kg
  Dòng P402CKLV-22P402C22-100x1001,5 m3,6 kg


  *1 Việc sử dụng đầu ra sau có thể bị hạn chế tùy theo kiểu gắn tường. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo cho Tivi.
  *2 không có chức năng lật nghiêng.
  *3 Phụ kiện giá treo tường đi kèm với Tivi.
  *4 Việc sử dụng đầu ra sau sẽ bị hạn chế. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo cho Tivi.
  *5 Với kiểu treo tiêu chuẩn, việc sử dụng đầu ra sau sẽ bị hạn chế. Với kiểu treo mỏng, việc sử dụng đầu ra bên cạnh sẽ bị hạn chế, trong khi đầu ra sau hoàn toàn không thể sử dụng.