ID bài viết : 00228824 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Đã có Trợ giúp BRAVIA cải tiến mới

  Trợ giúp BRAVIA cho phép bạn truy cập thông tin hỗ trợ và khắc phục sự cố quan trọng, cũng như các hướng dẫn hữu ích, ngay trên Tivi của bạn. Phiên bản mới nhất có nội dung tùy chỉnh sẽ được cập nhật thường xuyên, để luôn cung cấp cho bạn thông tin hữu ích nhất cho sản phẩm của bạn.

  Hiện tại, nội dung mới bao gồm:

  • Mẹo bảo trì Tivi
  • Cách tối ưu hóa các cài đặt hình ảnh trên Tivi của bạn bằng cách sử dụng Tìm kiếm bằng giọng nói và Chromecast tích hợp
  • Cách kết nối với thiết bị âm thanh
  • Thông tin khắc phục sự cố hàng đầu cho Tivi của bạn
  • Và nhiều hơn nữa…

  Làm thế nào để xem Trợ giúp BRAVIA mới?

  Để tận hưởng Trợ giúp BRAVIA mới, Tivi của bạn phải được kết nối Internet và được cập nhật lên phiên bản firmware mới nhất.

  Để xem nội dung hỗ trợ mới trên Trợ giúp BRAVIA, hãy đảm bảo cài đặt “Auto-update apps at any time” (Tự động cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào) cho Cửa hàng Google Play đã được chuyển thành ON (BẬT). Để xem lại tùy chọn này, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Truy cập ứng dụng Cửa hàng Google Play từ menu màn hình Home
  2. Chọn Settings (Cài đặt)
  3. Chọn Auto-update apps (Tự động cập nhật ứng dụng)
  4. Chọn Auto-update apps at any time (Tự động cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào)

  Sau đó, chỉ cần nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa để xem nội dung của Trợ giúp BRAVIA mới.

  Chúng tôi hy vọng bạn sẽ nhận thấy chức năng Trợ giúp BRAVIA cải tiến rất hữu ích và bạn sẽ thường xuyên truy cập Trợ giúp BRAVIA!