ID bài viết : 00194129 / Sửa lần cuối : 02/04/2019

Cách kiểm tra tên mẫu máy, số sê-ri và phiên bản phần mềm hệ thống cho BRAVIA TV

  Bạn có thể tìm thấy tên mẫu máy, số sê-ri và phiên bản phần mềm hệ thống của Tivi bằng ba cách sau.

  Phương pháp để kiểm tra hình dán sản phẩm và cài đặt người dùng khác nhau tùy theo mẫu máy. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau.

  Trên hình dán sản phẩm

  Tên mẫu máy thường được tìm thấy trên hình dán nằm ở phía sau Tivi hoặc được khắc ở mặt trước của Tivi. Xin lưu ý rằng mẫu máy và số sê-ri khác nhau:

  1 : Tên mẫu máy

  2 : Số sê-ri

  Trong cài đặt người dùng của Tivi

  Phương pháp kiểm tra thông tin chẳng hạn như tên mẫu máy khác nhau tùy theo phiên bản phần mềm cho mẫu Android TV™ của Sony và năm phát hành đối với các Tivi khác không phải Android TV. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau.

  Tùy chọn A - Android TV của Sony:

  1. Nhấn nút HELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn System information (Thông tin hệ thống) trong danh mục Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống).

   Thông tin hệ thống

   Thông tin hệ thống

  LƯU Ý: Quy trình sau đây cũng được áp dụng.

  • Đối với Android™ 8.0 (Oreo)™
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Apps (Ứng dụng).
   3. Chọn Help (Trợ giúp).
   4. Chọn System information (Thông tin hệ thống) trong danh mục Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống).
  • Đối với Android 7.0 (Nougat) hoặc cũ hơn
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Help (Trợ giúp) trong danh mục Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System information (Thông tin hệ thống) trong danh mục Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống).

  Tùy chọn B - Đối với các Tivi khác không phải Android TV:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống) hoặc Product Support (Hỗ trợ sản phẩm).
  4. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) hoặc System Information (Thông tin hệ thống).
  5. Đối với các mẫu Tivi phát hành sau năm 2015:
   Chọn Product Information (Thông tin sản phẩm).

  LƯU Ý: 

  • Đối với các mẫu máy phát hành năm 2014:
   HOME > Help(?) (Trợ giúp) > Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) > System Information (Thông tin hệ thống)
  • Các bước có thể khác nhau tùy theo mẫu máy và phiên bản phần mềm.

  Màn hình thay đổi tùy theo mẫu Tivi. Sau đây là các ví dụ.
  Thông tin sản phẩm và thông tin hệ thống
   

  *Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC; Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.