Yêu cầu về nguồn điện (tần số)
DC3V
Hệ thống liên lạc
RF (Bluetooth®)
Loại pin
Pin dẹp Lithium (CR2025)
Trọng lượng
36 g/1.27 oz.
147 x 46 x 170 mm, 5 7/8 x 1 13/16 x 6 3/4 inch
Hệ thống kính
3D Chủ động
Số lượng trong hộp
x1
SimulView™
Thời gian hoạt động
khoảng 100 giờ
Thùng đựng (D x R x C)
67 x 153 x 55 mm, 2 3/4 x 6 1/8 x 2 1/4 inch
Trọng lượng bao bì
105 g/ 3.7 oz