Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Movie Creator thành phiên bản 4.3.01.11140 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

 

- VAIO Movie Creator có thể khởi động sử dụng giao thức kích hoạt
- Khắc phục vấn đề VAIO Movie Creator không thể khởi động cũng như tải.

 

Tải về:
Cập nhật VAIO Movie Creator phiên bản 4.3.01.11140
Tập tin: EP0000600932.exe
Kích thước: 10 MB (10480752 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO Movie Creator phiên bản 4.3.01.11140

Phiên bản

 • 4.3.01.11140

Kích thước

 • 10 MB

Ngày phát hành

 • 2013-12-19

Yêu cầu hệ thống

 • Mac OS
 • OS X
 • Windows 2000
 • Windows 7
 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600932.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Creations\VAIO Movie Creator\version.txt
2. Phiên bản là 4.3.01.11140.