Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Cập nhật URL trang hỗ trợ

Các yêu cầu hệ thống

 • Windows 10 64-bit
 • Windows 8.1 64-bit

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • EP0000605046

Phiên bản tập tin

 • 8.4.8.13080

Dung lượng tập tin

 • 606 760 byte

Ngày phát hành

 • 22-04-2021

Chuẩn bị

 • Trong khi cài đặt tập tin này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách Administrator (Quản trị viên) hoặc với tư cách người dùng có quyền Quản trị viên.
 • Để đảm bảo quá trình cài đặt không bị ảnh hưởng bởi các chương trình khác, hãy lưu toàn bộ công việc và đóng tất cả các chương trình khác. Phải không còn ứng dụng nào trên Thanh tác vụ trước khi tiếp tục.

Tải xuống và Cài đặt

Hướng dẫn Tải xuống và Cài đặt

 1. Nhấp vào nút Download (Tải xuống) để tải xuống tập tin EP0000605046 và lưu tập tin vào một thư mục trên máy tính của bạn.
 2. Sau khi hoàn tất quá trình tải xuống, hãy định vị tập tin EP0000605046 trên máy tính của bạn.
 3. Nhấp đúp vào EP0000605046 để bắt đầu cài đặt.

Xác minh bản cập nhật (tùy chọn)

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để xác minh đã cài đặt thành công:

 1. Duyệt đến C:\Program Files\Sony\VAIO Care.
 2. Nhấp đúp vào tập tin version.txt.
 3. Xác minh rằng phiên bản là 8.4.8.13080.