Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SFEP Driver thành phiên bản 1.0.0 dành cho nâng cấp Windows 8.1

 

Tải về:
SFEP Driver Update version 1.0.0 for Windows 8.1 Upgrade
Tập tin: EP0000600937.exe
Kích thước: 2.32 MB (2427416 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật SFEP Driver phiên bản 1.0.0 dành cho Windows 8.1

Phiên bản

  • 1.0.0

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-24

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600937.exe..
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.