Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) Preparation Tool lên phiên bản 1.0.0.1 và sẽ có những điều sau đây:

- Chuẩn bị công cụ cho việc cập nhật trình điều khiển đồ họa Intel.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (Intel) Preparation Tool Update Version 1.0.0.1

Phiên bản

  • 1.0.0.1

Kích thước

  • 2.3 MB

Ngày phát hành

  • 2015-05-27

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc download (Vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau).

2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000601174.exe.

3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong hướng dẫn cài đặt.

4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.