ID bài viết : 00199184 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Thiết bị lưu trữ Micro Vault không được máy tính nhận dạng

  Hãy làm theo các bước khắc phục sự cố sau nếu thiết bị lưu trữ Micro Vault không được nhận dạng bằng máy tính.

  QUAN TRỌNG: 
  Các bước khắc phục sự cố sau đây dành cho máy tính chạy hệ điều hành Windows. Để biết quy trình chi tiết hoặc các quy trình của máy tính chạy Mac hoặc HĐH khác, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn.
  Vì mỗi bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra trạng thái chức năng của thiết bị lưu trữ Micro Vault sau khi hoàn thành mỗi bước.


  Bước 1 Lắp thiết bị lưu trữ Micro Vault vào một cổng USB khác
  Bước 2 Khởi động lại máy tính và cắm lại Micro Vault
  Bước 3 Cài đặt lại trình điều khiển thiết bị USB
  Bước 4 Cắm lại thiết bị lưu trữ Micro Vault mà không cần khởi chạy phần mềm lưu trú
  Bước 5 Sửa ký tự ổ đĩa
  Bước 6 Định dạng lại thiết bị lưu trữ Micro Vault  Bước 1 Lắp thiết bị lưu trữ Micro Vault vào một cổng USB khác

  • Nếu sử dụng nhiều thiết bị USB cùng lúc, hãy tháo mọi thiết bị USB khác và kiểm tra trạng thái chức năng chỉ với thiết bị lưu trữ.Micro Vault được kết nối.
  • Nếu có nhiều cổng USB (khe cắm) trên máy tính, hãy thay đổi cổng USB và kiểm tra trạng thái chức năng.
  • Nếu sử dụng USB hub hoặc thẻ máy tính giao diện USB, hãy tháo hub hoặc thẻ đó ra và kiểm tra trạng thái chức năng với Micro Vault được kết nối trực tiếp vào cổng USB của máy tính.


  Bước 2 Khởi động lại máy tính và cắm lại thiết bị lưu trữ Micro Vault

  • Tùy thuộc vào trạng thái vận hành của máy tính, Micro Vault có thể không được nhận dạng đúng ngay cả khi đã kết nối. Hãy thử cắm lại thiết bị lưu trữ Micro Vault ngay sau khi máy tính khởi động.


  Bước 3 Cài đặt lại trình điều khiển thiết bị USB

  • Nếu trình điều khiển thiết bị (chương trình cần thiết để hệ điều hành Windows nhận ra thiết bị) không được cài đặt chính xác, thiết bị lưu trữ Micro Vault có thể không được nhận dạng. Mở Device Manager (Trình quản lý thiết bị). Các thiết bị có dấu [!] màu vàng hoặc dấu [×] màu đỏ bên cạnh chúng trong phần Universal Serial Bus controllers (Bộ điều khiển Bus nối tiếp đa năng) sẽ không được nhận dạng chính xác. Nếu thiết bị không được nhận dạng chính xác, trình điều khiển cần được cài đặt lại.

   
  Bước 4 Cắm lại thiết bị lưu trữ Micro Vault mà không khởi chạy phần mềm lưu trú

  • Nếu có phần mềm lưu trú đã cài đặt (phần mềm chống vi-rút, v.v.) trên máy tính, phần mềm đó có thể ngăn không cho thiết bị lưu trữ Micro Vault được nhận dạng chính xác. Tắt mọi phần mềm lưu trú và kiểm tra xem thiết bị lưu trữ có được máy tính của bạn nhận dạng hay không.


  Bước 5 Sửa ký tự ổ đĩa

  • Khi biểu tượng cho một ổ đĩa di động không hiển thị trong My Computer (Máy tính của tôi), nguyên nhân có thể là do chưa gán đúng ký tự ổ đĩa (định danh ổ đĩa), nghĩa là ổ đĩa đó không được nhận dạng bởi My Computer (Máy tính của tôi) kể cả khi được nhận dạng bởi Device Manager (Trình quản lý thiết bị). Hãy thay đổi ký tự ổ đĩa (định danh ổ đĩa) và kiểm tra xem biểu tượng thiết bị lưu trữ Micro Vault có hiển thị trong My Computer (Máy tính của tôi) hay không.


  Bước 6 Định dạng lại Micro Vault

  • Thông tin định dạng của Micro Vault có thể không ổn định. Thử định dạng lại thiết bị rồi kiểm tra trạng thái chức năng của Micro Vault.