ID bài viết : 00199187 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Dung lượng của Micro Vault không hiển thị đúng.

Dung lượng đã sử dụng của Micro Vault có vẻ thấp. / Khi cố gắng định dạng một Micro Vault 64 GB bằng máy tính cá nhân (PC), dung lượng hiển thị cho định dạng chỉ là "32 GB". Không có tùy chọn “64 GB”.

  Khi thực hiện một thao tác nào đó trên thiết bị lưu trữ USB bằng máy tính cá nhân (PC), thiết bị có thể vô tình được chia thành nhiều phân vùng hoặc có thể hình thành lượng lớn dung lượng không được phân bổ.

  Trong trường hợp đó, sẽ không thể khôi phục thiết bị về cài đặt gốc kể cả khi sử dụng thiết bị định dạng riêng cho Micro Vault
  Để khôi phục thiết bị về một phân vùng duy nhất, hãy xóa nhiều phân vùng bằng công cụ DiskPart chuẩn của Windows, rồi định dạng thiết bị.

  Để biết hướng dẫn về cách sử dụng DiskPart, hãy xem quy trình bên dưới:

  CẢNH BÁO:
  Có thể bị mất dữ liệu.
  Chọn sai ổ đĩa trong khi sử dụng DiskPart sẽ khiến tất cả thông tin trên ổ đĩa đó biến mất.

  1. Kết nối thiết bị lưu trữ USB mà bạn muốn định dạng với máy tính, sau đó khởi động DiskPart bằng cách nhập diskpart vào hộp tìm kiếm của menu Start (Bắt đầu) hoặc cửa sổ Run (Chạy).
  2. Nhập list disk (liệt kê ổ đĩa) vào dòng lệnh của DiskPart, rồi nhấn phím Enter để hiển thị danh sách ổ đĩa (đĩa).

  3. Nhập select disk (chọn đĩa), tiếp theo là số ổ đĩa (đĩa), rồi nhấn phím Enter.
   CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Nếu bạn nhập sai số đĩa, nội dung của đĩa sẽ biến mất. Xác nhận dung lượng trước khi tiến hành công việc.
  4. Nhập lệnh clean (xóa) và nhấn phím Enter để xóa thông tin cấu hình.
  5. Nhập lệnh create partition primary (tạo phân vùng chính) để tạo một phân vùng chính.
  6. Tải xuống phần mềm định dạng đúng cho thiết bị USB của bạn từ trang web sau và định dạng thiết bị USB của bạn.

   Tải xuống phần mềm>Danh sách bản tải xuống phần mềm định dạng theo sản phẩm:
   https://www.sony.net/Products/Media/Microvault/support/index.html.