ID bài viết : 00201394 / Sửa lần cuối : 29/08/2018

Có cần định dạng khi sử dụng Micro Vault không?

    Ổ cứng của Micro Vault được định dạng thành FAT32, nhờ vậy bạn có thể sử dụng ổ cứng ngay khi kết nối.