ID bài viết : 00198598 / Sửa lần cuối : 18/08/2019

Lỗi: Thiết bị này có thể hoạt động nhanh hơn

    Nếu thông báo lỗi “This device can perform faster”(Thiết bị này có thể hoạt động nhanh hơn) xuất hiện khi bạn lắp thiết bị lưu trữ Micro Vault tương thích với USB 3.0 vào cổng tương thích với USB 3.0 trên máy tính, thì có thể thiết bị lưu trữ Micro Vault không được lắp hoàn toàn vào cổng USB.
    Để khắc phục sự cố này, hãy tháo thiết bị lưu trữ và lắp hoàn toàn vào cổng USB bằng lực ấn vừa phải.