ID bài viết : 00126911 / Sửa lần cuối : 14/06/2017

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ảnh.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ảnh.

    Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn liệt kê trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc muộn hơn, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc kiểm tra trang web của Sony, vv...

    Kiểm tra môi trường hoạt động:

    • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn .
    • Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.

    Chú thích:
    ✓ : Tương thích
    - : Không tương thích
    ? : Đang được kiểm tra


    Máy ảnh Compact

    Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
    32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
    DSC-G1 *1
    DSC-G3 *1
    DSC-H3 *1
    DSC-H7 *1
    DSC-H9 *1
    DSC-H10 *1
    DSC-H20 *1
    DSC-H50 *1
    DSC-H55 *1
    DSC-H70 *1
    DSC-H90
    DSC-H100
    DSC-H200
    DSC-H300
    DSC-H400
    DSC-HX1 *1
    DSC-HX5 *1
    DSC-HX5C *1
    DSC-HX5V *1
    DSC-HX7 *1
    DSC-HX7V *1
    DSC-HX9 *1
    DSC-HX9V *1
    DSC-HX10 *1
    DSC-HX10V *1
    DSC-HX20 *1
    DSC-HX20V *1
    DSC-HX30 *1
    DSC-HX30V *1
    DSC-HX50 *1
    DSC-HX50V *1
    DSC-HX60 *1
    DSC-HX60V *1
    DSC-HX90 *1
    DSC-HX90V *1
    DSC-HX100 *1
    DSC-HX100V *1
    DSC-HX200 *1
    DSC-HX200V *1
    DSC-HX300 *1
    DSC-HX400
    DSC-HX400V
    DSC-J10
    DSC-J20
    DSC-KW1
    DSC-KW11
    DSC-RX1 *1
    DSC-RX1R *1
    DSC-RX10 *1
    DSC-RX10M2 *1
    DSC-RX100 *1
    DSC-RX100M2 *1
    DSC-RX100M3 *1
    DSC-RX100M4 *1
    DSC-S650
    DSC-S700
    DSC-S730
    DSC-S750
    DSC-S780
    DSC-S800
    DSC-S930
    DSC-S950
    DSC-S980
    DSC-S1900
    DSC-S2000
    DSC-S2100
    DSC-S3000
    DSC-S5000
    DSC-T2 *1
    DSC-T20 *1
    DSC-T20HDPR *1
    DSC-T25 *1
    DSC-T70 *1
    DSC-T70HDPR *1
    DSC-T75 *1
    DSC-T77 *1
    DSC-T90 *1
    DSC-T99
    DSC-T99C
    DSC-T99D
    DSC-T99DC
    DSC-T100 *1
    DSC-T110 *1
    DSC-T110D *1
    DSC-T200 *1
    DSC-T300 *1
    DSC-T500 *1
    DSC-T700 *1
    DSC-T900 *1
    DSC-TF1
    DSC-TX1 *1
    DSC-TX5 *1
    DSC-TX7 *1
    DSC-TX7C *1
    DSC-TX9
    DSC-TX9C
    DSC-TX10 *1
    DSC-TX20 *1
    DSC-TX30 *1
    DSC-TX55 *1
    DSC-TX66 *1
    DSC-TX100 *1
    DSC-TX100V *1
    DSC-TX200 *1
    DSC-TX200V *1
    DSC-TX300 *1
    DSC-TX300V *1
    DSC-W35 *1
    DSC-W55 *1
    DSC-W80 *1
    DSC-W80HDPR *1
    DSC-W85 *1
    DSC-W90 *1
    DSC-W110 *1
    DSC-W115 *1
    DSC-W120 *1
    DSC-W125 *1
    DSC-W130 *1
    DSC-W150 *1
    DSC-W170 *1
    DSC-W180
    DSC-W190
    DSC-W200 *1
    DSC-W210 *1
    DSC-W215 *1
    DSC-W220 *1
    DSC-W230 *1
    DSC-W270 *1
    DSC-W275 *1
    DSC-W290 *1
    DSC-W300 *1
    DSC-W310
    DSC-W320 *1
    DSC-W330 *1
    DSC-W350 *1
    DSC-W350D *1
    DSC-W360 *1
    DSC-W370 *1
    DSC-W380 *1
    DSC-W390 *1
    DSC-W510
    DSC-W515PS
    DSC-W520
    DSC-W530
    DSC-W550
    DSC-W560 *1
    DSC-W570 *1
    DSC-W570D *1
    DSC-W580 *1
    DSC-W610 *1
    DSC-W620
    DSC-W630
    DSC-W650
    DSC-W670
    DSC-W690
    DSC-W710
    DSC-W730
    DSC-W800
    DSC-W810
    DSC-W830
    DSC-WX1 *1
    DSC-WX5
    DSC-WX5C
    DSC-WX7 *1
    DSC-WX9 *1
    DSC-WX10 *1
    DSC-WX30 *1
    DSC-WX50 *1
    DSC-WX60 *1
    DSC-WX70 *1
    DSC-WX80 *1
    DSC-WX100 *1
    DSC-WX150 *1
    DSC-WX170 *1
    DSC-WX200 *1
    DSC-WX220 *1
    DSC-WX300 *1
    DSC-WX350 *1
    DSC-WX500 *1

    *1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính.


    Máy ảnh Lens Style

    Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
    32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
    DSC-QX10
    DSC-QX30
    DSC-QX100