ID bài viết : 00206224 / Sửa lần cuối : 24/09/2020

Cách xóa thông tin Bluetooth trên thiết bị

  Chọn loại thiết bị của bạn theo hệ điều hành dưới đây để biết các bước xóa thông tin thiết bị Bluetooth.

  LƯU Ý: Cách thức thực hiện có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị hoặc liên hệ với nhà sản xuất.


  Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng)

  iOS (iPhone, iPad)

  Windows 10

  Windows 8.1

  Windows 7

  macOS