ID bài viết : 00294506 / Sửa lần cuối : 07/11/2023In

Không thể điều chỉnh âm lượng tai nghe. (WF-C700N)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Sử dụng cảm biến cảm ứng để điều chỉnh âm lượng.

   Phương pháp điều chỉnh âm lượng tùy thuộc vào việc bạn có thiết lập chức năng nút của tai nghe thành Volume Control (Điều khiển âm lượng) hay không. Bạn có thể kiểm tra các cài đặt chức năng nút trên ứng dụng Sony | Headphones Connect. Xem tab System (Hệ thống) → menu Change the button function (Thay đổi chức năng nút).

   • Nếu chức năng nút được gán cho Volume Control (Điều khiển âm lượng):
    • Cách tăng âm lượng: Nhấn một lần nút Volume Control (Điều khiển âm lượng) được gán. Âm lượng tăng lên một mức.
    • Cách giảm âm lượng: Nhấn giữ nút Volume Control (Điều khiển âm lượng) được gán cho đến khi âm lượng được điều chỉnh ở mức phù hợp.
   • Nếu chức năng nút chưa được gán cho Volume Control (Điều khiển âm lượng):
    • Cách tăng âm lượng: Nhấn nút bên R (Phải) 4 lần trở lên.
    • Cách giảm âm lượng: Nhấn nút bên L (Trái) 4 lần trở lên.
    Lưu ý: Phiên bản firmware của tai nghe phải là Ver. 2.0.0 trở lên.
   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Bạn có thể sử dụng tai nghe để điều chỉnh âm lượng.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để điều chỉnh âm lượng.

   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt kế bên biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Bạn có thể sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để điều chỉnh âm lượng.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị kết nối.

   Để biết thêm thông tin về cách điều chỉnh âm lượng trên thiết bị kết nối, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc truy cập trang web hỗ trợ.
   Lưu ý: Tùy thuộc vào thiết bị kết nối, âm lượng có thể không đồng bộ được với tai nghe. Nếu bạn không thể nghe được mức âm lượng mong muốn bằng cách chỉ điều chỉnh âm lượng tai nghe hoặc thiết bị, hãy điều chỉnh âm lượng trên cả tai nghe và thiết bị kết nối.

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Bạn có thể cần điều chỉnh âm lượng trên thiết bị trong một số trường hợp.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Nếu ứng dụng có các cài đặt âm lượng, hãy thử điều chỉnh âm lượng thông qua các cài đặt đó.
   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Sự cố có thể do các cài đặt của ứng dụng gây ra.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Cài đặt lại tai nghe.
   Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe