ID bài viết : 00280381 / Sửa lần cuối : 27/04/2023In

Không thể kết nối loa không dây bằng chức năng Party Connect

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  • Đảm bảo rằng loa có hỗ trợ chức năng Party Connect. Không thể kết nối các mẫu loa được hỗ trợ Wireless Party Chain Connection với các mẫu loa được hỗ trợ Party Connect. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Tôi có thể kết nối loa không dây với các mẫu loa không dây khác nhau không?.
  • Cập nhật tất cả các loa lên phiên bản firmware mới nhất. Nếu không có phiên bản firmware mới nhất, các loa có thể không kết nối được ngay cả khi tất cả chúng đều hỗ trợ chức năng Party Connect. Để biết cách cập nhật loa, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của từng mẫu loa.
  • Cập nhật ứng dụng Sony | Music Center lên phiên bản mới nhất trước khi thử sử dụng chức năng Party Connect.
  • Đảm bảo rằng thiết bị nguồn cách xa tất cả các loa được kết nối không quá 1 m (3,2 ft).
  • Nếu bất kỳ đèn báo PARTY (Party Connect) nào của loa không bật sáng, hãy thử thiết lập lại chức năng Party Connect giữa loa (hoặc các loa) không bật sáng và loa được ghép nối với thiết bị phát lại. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp dành riêng cho từng mẫu thiết bị.