ID bài viết : 00278672 / Sửa lần cuối : 18/12/2022In

Nghe được tiếng ồn trong LinkBuds

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  Trước khi bắt đầu

  Dành riêng cho LinkBuds: Cập nhật phần mềm của tai nghe lên phiên bản mới nhất. Thao tác này có thể khắc phục sự cố. Tiến hành cập nhật trước khi tiếp tục.

  Giải pháp

  1. Chọn tình huống mô tả đúng nhất khi tiếng ồn xảy ra:
   Trong khi phát nhạc

   Chuyển đến bước 5.
   Trong khi nói chuyện điện thoại

   Chuyển đến bước 2.
  2. Chọn thiết bị bạn đang sử dụng:
   Máy tính
   Chuyển đến bước 3.
   Thiết bị không phải máy tính (chẳng hạn như điện thoại thông minh, v.v.)
   Chuyển đến bước 4.
  3. Hãy kiểm tra như sau: Nếu tai nghe được kết nối qua Bluetooth
   Sự cố đã được khắc phục
   Âm thanh xung quanh hoặc các cài đặt của máy tính có thể là nguyên nhân.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước 5.
  4. Hãy thử nói to hơn hoặc sử dụng tai nghe ở nơi yên tĩnh hơn.
   Sự cố đã được khắc phục
   Nguyên nhân có thể là do âm thanh xung quanh.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước 5.
  5. Đặt tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp, đợi vài giây rồi lấy tai nghe ra một lần nữa.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Hãy thử quy trình sau đây và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục hay không.
   1. Khôi phục cài đặt gốc (khởi động lại) thiết bị phát lại.
    Vì thiết bị phát lại có thể tạm thời bị trục trặc, hãy tắt thiết bị một lần và bật lại.
   2. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
    Để biết chi tiết về cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại.
   3. Tham khảo bài viết thích hợp để thực hiện ghép nối lại: LinkBuds

    Sự cố đã được khắc phục

   Sự cố có thể do các cài đặt thiết bị Bluetooth hoặc sự cố tạm thời gây ra.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  7. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:


   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  8. Cài đặt lại tai nghe và ghép nối lại với thiết bị phát lại.
   1. Cài đặt lại tai nghe.
    Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

    Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   2. Tham khảo bài viết thích hợp để thực hiện ghép nối lại: LinkBuds

    Sự cố đã được khắc phục

   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe hoặc thiết bị phát lại bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe