ID bài viết : 00273713 / Sửa lần cuối : 24/10/2022In

Âm thanh bị mất khi sử dụng tai nghe. (WF-C500)

  Trước khi bắt đầu

  Sử dụng tai nghe ở nơi đông người chẳng hạn như trên tàu hoặc đường đông đúc, các thiết bị lân cận có thể làm gián đoạn giao tiếp Bluetooth và gây gián đoạn âm thanh, nhiễu hoặc tiếng ồn. Nếu sự cố không xảy ra ở nhà hoặc nơi nào đó có ít thiết bị lân cận hơn thì đó là nhiễu giao tiếp Bluetooth gây ra sự cố chứ không phải tai nghe.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  1. Chuyển Sound Quality Mode (chế độ chất lượng âm thanh) thành Priority on Stable Connection (Ưu tiên kết nối ổn định).
   1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect rồi kết nối với tai nghe và thiết bị qua Bluetooth.
   2. Trong tab Sound (Âm thanh), chuyển Bluetooth Connection Quality (Chất lượng kết nối Bluetooth) thành Priority on Stable Connection (Ưu tiên kết nối ổn định).
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố xảy ra do các cài đặt trong tai nghe.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Ngừng kết nối Bluetooth với mọi thiết bị, ngoại trừ tai nghe.
   Sự cố đã được khắc phục
   Âm thanh có thể bị mất khi một thiết bị khác (đồng hồ thông minh, v.v.) cũng được kết nối.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Đóng tất cả các ứng dụng, ngoại trừ ứng dụng bạn đang sử dụng.
   Sự cố đã được khắc phục
   Âm thanh có thể bị mất khi mở nhiều ứng dụng cùng một lúc.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Đặt tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp, đợi khoảng 10 giây rồi đeo tai nghe lại.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe