ID bài viết : 00246126 / Sửa lần cuối : 11/07/2022In

Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại tai nghe không dây (WF-XB700)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.


  Thiết lập lại tai nghe

  1. Nhấn giữ nút trên tai nghe bên trái trong khoảng 20 giây.

  2. Thả ngón tay ra khi đèn báo (màu đỏ) của tai nghe nhấp nháy và tắt.

  3. Nhấn giữ nút trên tai nghe bên phải trong khoảng 20 giây.

  4. Thả ngón tay ra khi đèn báo (màu đỏ) của tai nghe nhấp nháy và tắt.

  LƯU Ý:

  • Trong khi thiết lập lại, thông tin đăng ký thiết bị (ghép nối) và các cài đặt khác sẽ được giữ lại.
  • Nếu tai nghe không hoạt động đúng cách ngay cả khi đã thiết lập lại, hãy cài đặt lại tai nghe để khôi phục cài đặt gốc.

  Cài đặt lại tai nghe để khôi phục cài đặt gốc

  QUAN TRỌNG: Thao tác này sẽ thiết lập lại tất cả các cài đặt thiết bị về cài đặt gốc và xóa tất cả thông tin ghép nối.

  LƯU Ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, bạn cũng phải xóa thông tin ghép nối tai nghe từ tất cả thiết bị được kết nối, sau đó ghép nối chúng lại.

  1. Nhấn giữ các nút trên cả tai bên trái và bên phải của tai nghe cho đến khi các đèn báo của tai nghe nhấp nháy màu đỏ (khoảng 15 giây).
   LƯU Ý: Trong khi làm vậy, nếu các đèn báo nhấp nháy màu lam thì hãy tiếp tục nhấn giữ các nút cho đến khi chúng nhấp nháy màu đỏ.

  2. Thả ngón tay ra trong vòng 5 giây sau khi các đèn báo nhấp nháy màu đỏ.
   LƯU Ý: Việc này sẽ khiến cho các đèn báo thay đổi từ nhấp nháy sang sáng màu đỏ liên tục.

  3. Nhấn các nút trên cả tai nghe bên trái và bên phải trong vòng 10 giây sau khi các đèn báo chuyển sang sáng màu đỏ liên tục.

  4. Khi các đèn báo nhấp nháy màu lam 4 lần thì tức là tai nghe đã được cài đặt lại.
   LƯU Ý:

   • Nếu bạn không chắc quá trình cài đặt lại đã hoàn tất hay chưa, hãy chờ vài phút và bắt đầu lại từ bước 1.
   • Không được đặt tai nghe vào lại hộp sạc trước khi quá trình cài đặt lại hoàn tất.