ID bài viết : 00233632 / Sửa lần cuối : 30/04/2020In

Sự cố có được cải thiện sau khi tắt và bật lại thiết bị phát lại không?

    • Sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời của kết nối Bluetooth với thiết bị phát lại và loa không dây.
    • Không

     

     

    Quay lại Menu chính