ID bài viết : 00085012 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Có cần phải ghép nối với từng kết nối không?

  QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Bắt buộc đăng ký chung cho lần đầu tiên kết nối thiết bị Bluetooth. Đây được gọi là ghép nối. Chỉ yêu cầu ghép nối khi lần đầu kết nối hai thiết bị bởi các thiết bị sẽ tự động nhận dạng vào các lần kết nối tiếp theo.

  Bạn sẽ phải hoàn thành quy trình ghép nối lại nếu thông tin ghép nối nào bị xóa hoặc bị hỏng. Điều này có thể xảy ra trong các trường hợp sau đây:

  • Thông tin ghép nối bị xóa sau khi sửa chữa.
  • Nếu ghép nối thiết bị mới sau khi đã đạt đến tổng số lượng thiết bị có thể đăng ký. 
   Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp sau đây:
   Có thể ghép nối tối đa bao nhiêu thiết bị Bluetooth không dây?
  • Thiết bị được khởi tạo.
  • Thông tin ghép nối bị xóa.
  • Nếu chức năng Speaker Add (Thêm loa) khả dụng và đang chạy.

  Hãy ghép nối lại thiết bị nếu không thể kết nối với thiết bị bạn đã ghép nối.