ID bài viết : 00233038 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Chuột / Bàn phím

  Trước khi kết nối

  • Bạn chỉ có thể kết nối bàn phím và chuột USB hoặc Bluetooth với thiết bị Android TV™. Bàn phím và chuột USB hoặc Bluetooth không hoạt động trên Smart TV (thông báo This USB device is not supported (Thiết bị USB này không được hỗ trợ) sẽ hiển thị khi kết nối với bàn phím hoặc chuột USB).
  • Bàn phím và chuột USB:
   Nói chung, Android TV có thể nhận dạng đa số bàn phím và phụ kiện chuột USB. Tuy nhiên, một số chức năng có thể không hoạt động như dự kiến ban đầu.
   Ví dụ: chức năng nhấp chuột trái trên chuột thông thường sẽ hoạt động, nhưng nhấp chuột phải hoặc cố gắng sử dụng con lăn chuột, sẽ không hoạt động.
  • Bàn phím Bluetooth:
   Một số bàn phím đã được Sony thử nghiệm chính thức và xác nhận sẽ hoạt động. Tuy nhiên, một số chức năng có thể không được hỗ trợ. Vui lòng truy cập URL dưới đây để xem danh sách các thiết bị đã xác nhận:
  • Bàn phím Bluetooth không kết nối qua chức năng Bluetooth của Tivi. Bàn phím sử dụng bộ truyền tín hiệu không dây kết nối với cổng USB của Tivi. 

  Thiết lập kết nối

  1. Kết nối thiết bị USB với cổng USB của Tivi

  2. Bật thiết bị USB đã kết nối nếu cần (đối với bàn phím và chuột không dây).

  Khắc phục sự cố