ID bài viết : 00276966 / Sửa lần cuối : 24/03/2024In

Tai nghe không ghép nối, không có âm thanh hoặc micrô không hoạt động khi kết nối hoặc ghép nối với máy tính

Cách chuyển các cài đặt loa hoặc micrô của máy tính sang cài đặt tai nghe.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Quan trọng! Hãy đọc phần này trước khi bạn bắt đầu

  • Đảm bảo tai nghe Bluetooth của bạn được kết nối với máy tính thông qua kết nối Bluetooth.
  • Nếu bạn không thể tìm thấy tên thiết bị Bluetooth trên máy tính, có thể tai nghe Bluetooth của bạn chưa được kết nối với máy tính. Để tìm hiểu cách kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính, hãy tham khảo bài viết này
  • Nếu bạn đang kết nối tai nghe với 2 thiết bị cùng một lúc (kết nối đa điểm) bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy tham khảo bài viết Kết nối tai nghe với hai thiết bị (kết nối đa điểm) để biết thêm thông tin về cách kết nối. Lưu ý: Nếu chỉ hiển thị "LE-xxxxx" khi ghép nối, hãy đợi một lúc cho đến khi tên mẫu máy không có "LE-xxxxx" xuất hiện trong danh sách rồi chọn tên mẫu máy đó.
  • Hệ điều hành Windows 7 không còn được hỗ trợ.
  • Nếu bạn đã kết nối thành công tai nghe với máy tính qua Bluetooth nhưng không nghe được âm thanh qua tai nghe hoặc micrô không hoạt động, bạn có thể cần phải thay đổi các cài đặt trên máy tính của bạn. Các mục menu hiển thị trên máy tính có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành:

  Đối với Windows 11


  Đối với Windows 10


  Đối với Windows 8/8.1


  Nếu việc thay đổi các cài đặt máy tính không có hiệu quả

  Hãy làm theo các bước dưới đây nếu việc thay đổi các cài đặt máy tính của bạn không giải quyết được sự cố:

  1. Tắt tai nghe rồi bật lại.
   Lưu ý đối với tai nghe Truly Wireless: Để tắt tai nghe, hãy đặt tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp rồi lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
  2. Khởi động lại máy tính.
  3. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.
  4. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý:
   • Quá trình cài đặt lại sẽ đưa tai nghe về cài đặt gốc và tất cả thông tin ghép nối Bluetooth sẽ bị xóa. Sau khi cài đặt lại, hãy xóa thông tin ghép nối khỏi máy tính và thực hiện ghép nối lại.
   • Nếu bạn đã kết nối với máy tính bằng tai nghe có tên "LE-xxxxx (tên model)" thì tai nghe sẽ được ghép nối với máy tính ở chế độ Low Energy (Năng lượng thấp). Điều này có thể khiến kết nối Bluetooth không thành công và bạn có thể không nghe được âm thanh từ tai nghe. Để tránh xảy ra trường hợp này, hãy ghép nối tai nghe không có "LE-xxxxx" trong tên. Nếu chỉ hiển thị "LE-xxxxx" khi ghép nối, hãy đợi một lúc cho đến khi tên mẫu máy không có "LE-xxxxx" xuất hiện trong danh sách.
  5. Hãy thử kết nối tai nghe với một ứng dụng hoặc máy tính khác để xem sự cố còn tồn tại không.
  6. Nếu cách trên không hiệu quả, vui lòngLiên hệ để được hỗ trợ thêm.