ID bài viết : 00233688 / Sửa lần cuối : 01/05/2022In

Đèn báo CHARGE (SẠC) có bật sáng khi loa đang sạc không?

  Gợi ý:

  • Nếu bạn cảm thấy thời lượng pin ngắn hơn thời gian được liệt kê trong sách hướng dẫn hoặc trên các trang web thông số kỹ thuật: Khi bạn sử dụng loa ở mức âm lượng lớn (hoặc âm lượng tối đa), mức tiêu thụ pin có thể tăng lên và thời lượng pin trở nên ngắn hơn so với thời gian được liệt kê trên hướng dẫn sử dụng hoặc trên các trang web thông số kỹ thuật. Giảm âm lượng của loa và kiểm tra xem thời lượng pin có kéo dài lâu hơn không.
  • Bạn có thể kiểm tra cách đèn báo CHARGE (SẠC) thể hiện trạng thái loa trong bài viết Thông tin về Đèn báo SẠC/BLUETOOTH trên Loa không dây (SRS-XB*).

  Kiểm tra xem đèn báo CHARGE (SẠC) có bật sáng khi loa đang sạc không.
  Lưu ý: Vị trí của đèn báo CHARGE (SẠC) sẽ khác nhau tùy theo từng sản phẩm. Vui lòng xem thông tin chi tiết trong hướng dẫn sử dụng đi kèm.

  Ví dụ cho SRS-XB22:
  Hình ảnh thể hiện đèn báo CHARGE (SẠC) của SRS-XB22

  Ví dụ cho SRS-XB12:
  Hình ảnh thể hiện đèn báo CHARGE (SẠC) của SRS-XB12

  Quay lại Menu chính