ID bài viết : 00197400 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Thông tin cơ bản về ghép nối Bluetooth và kết nối Bluetooth.

  QUAN TRỌNG:

   Tai nghe và loa Bluetooth không thể kết nối với nhiều thiết bị cùng lúc. Hãy hình dung việc gọi nhiều cuộc gọi điện thoại đến nhiều thiết bị cùng một lúc là điều không thể thực hiện được. Nếu tai nghe của bạn đã kết nối với một thiết bị di động, chúng không thể đồng thời kết nối với một thiết bị di động khác. Để khắc phục vấn đề này, hãy thao tác trên thiết bị di động được kết nối đầu tiên và hủy kết nối Bluetooth với loa hoặc tai nghe. Sau đó, bạn có thể kết nối với một thiết bị di động khác.
   BT1

   Vui lòng xem video sau đây:

   Cách chuyển kết nối ghép nối Bluetooth sang một thiết bị khác

   Hướng dẫn:
   Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube


  Ghép nối Bluetooth

  Ghép nối Bluetooth là một hình thức đăng ký thông tin để liên kết các thiết bị. Bằng cách đăng ký thông tin thiết bị (ghép nối) giữa các thiết bị, chúng có thể kết nối với nhau.

  Để sử dụng một thiết bị Bluetooth, trước tiên bạn cần phải ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác. Ghep nối gần giống như trao đổi số điện thoại. Tương tự như cách bạn phải trao đổi số điện thoại với một người mà bạn muốn gọi, kết nối các thiết bị Bluetooth yêu cầu bạn trước hết phải ghép nối chúng để đăng ký thông tin ghép nối của mỗi thiết bị. Sau khi ghép nối các thiết bị lần đầu, bạn sẽ không cần phải lặp lại quy trình ghép nối này nữa. Điều đó là vì mỗi thiết bị đã lưu thông tin cần thiết và do đó có thể dễ dàng kết nối.

  Ngoài ra, tương tự như quên số điện thoại của ai đó có nghĩa là bạn không thể gọi cho họ, nếu thông tin ghép nối được lưu trữ bởi thiết bị Bluetooth của bạn bị xóa (ví dụ như đặt lại thiết bị), bạn sẽ không thể kết nối với thiết bị mà bạn đã đăng ký trước đây.

   

  Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ phải ghép nối chúng lại một lần nữa để đảm bảo chúng có thể kết nối với nhau. Bằng cách tương tự, khi bạn thay thiết bị di động (ví dụ: khi bạn mua điện thoại thông minh mới), bạn phải tạo ghép nối mới giữa thiết bị mới và tai nghe hoặc loa.
  Hãy tham khảo các trang sau đây để biết quy trình ghép nối cho các thiết bị Bluetooth.

  LƯU Ý: Có giới hạn về số lượng thiết bị Bluetooth có thể đăng ký với tai nghe Bluetooth. Nếu bạn đã đạt tới giới hạn đăng ký tối đa và bạn cố đăng ký một thiết bị mới, thông tin ghép nối của một trong những thiết bị bạn đã đăng ký trước đây (thiết bị đầu tiên trong lịch sử kết nối của bạn) sẽ bị xóa.


  Kết nối Bluetooth

  Kết nối Bluetooth là quá trình truyền tín hiệu giữa hai thiết bị Bluetooth. Để hoàn thành kết nối Bluetooth, trước tiên bạn phải đăng ký thông tin của mỗi thiết bị với nhau. Sau lần đầu tiên ghép nối các thiết bị, bạn không cần phải ghép nối lại để kết nối nữa.

  Việc thiết lập kết nối giữa hai thiết bị Bluetooth giống như gọi điện thoại. Tương tự như bạn có thể gọi ai đó nếu cả hai người biết số điện thoại của nhau, hai thiết bị có thể kết nối nếu chúng đã được ghép nối, qua đó lưu trữ thông tin ghép nối của nhau.

  BT1

  Quy trình kết nối và ngắt kết nối cho các thiết bị Bluetooth khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn trợ giúp của sản phẩm.
  Nếu bạn không thể ghép nối hoặc kết nối sản phẩm Bluetooth của bạn, hãy tham khảo trang sau đây.