ID bài viết : 00194202 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Không thể kết nối Bluetooth khi dùng ứng dụngMusic Center (SongPal)

  QUAN TRỌNG: Hãy kiểm tra các sản phẩm tương thích cho bài viết này ở liên kết bên dưới.
  Các thiết bị âm thanh Sony có thể kết nối với Music Center / SongPal

  Nếu không thể thiết lập kết nối Bluetooth giữa thiết bị âm thanh được ghép nối trong thiết bị di động và ứng dụng Music Center, hãy kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra xem thiết bị âm thanh có ở trạng thái ON (BẬT) hay không.
  2. Kiểm tra để đảm bảo việc truyền tín hiệu Bluetooth giữa thiết bị âm thanh và thiết bị di động ở trạng thái ON (BẬT).
  3. Từ cài đặt Bluetooth của thiết bị di động, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn đã chọn thiết bị âm thanh hoặc kiểm tra cài đặt Bluetooth của thiết bị di động.

  Nếu vẫn không khắc phục được kết nối Bluetooth của ứng dụng Music Center sau khi kiểm tra các cài đặt ở trên, hãy xóa cài đặt thiết bị âm thanh khỏi ứng dụng, sau đó ghép nối và đăng ký lại kết nối.

  Cách xóa cài đặt thiết bị âm thanh khỏi ứng dụng

  1. Chạm mở biểu tượng ứng dụng Music Center Biểu_tượng_ứng_dụng_SongPal trên thiết bị di động của bạn.
  2. Trên màn hình Speaker & Group (Loa và Nhóm), chạm vào menu Option (Tùy chọn) (3 dấu chấm ở thanh trên cùng).

  3. Chạm vào Remove Speakers (Gỡ bỏ loa).
  4. Từ màn hình Remove Speakers (Gỡ bỏ loa), chọn thiết bị âm thanh không kết nối được
  5. Kiểm tra để đảm bảo thiết bị âm thanh được chọn, rồi chạm vào REMOVE (GỠ BỎ).
  6. Khi màn hình hiển thị thông báo "Remove speakers?" (Gỡ bỏ loa?), hãy chạm vào nút OK để xóa thông tin thiết bị âm thanh đã đăng ký

  Cách kết nối lại thiết bị âm thanh

  Kết nối lại thiết bị âm thanh sau khi xóa thông tin thiết bị âm thanh khỏi ứng dụng. Để biết chi tiết về cách kết nối lại thiết bị âm thanh, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp sau đây.
  Làm cách nào để thêm loa và thiết bị âm thanh khác trong ứng dụng Music Center (SongPal)?