ID bài viết : 00199945 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Cách xóa thông tin đã đăng ký của tất cả các thiết bị được ghép nối với loa không dây.

Liệu có thể chỉ xóa một bộ thông tin ghép nối được không?

  Loa không dây không hỗ trợ chỉ xóa một bộ thông tin ghép nối. Bạn cần xóa tất cả thông tin ghép nối bằng cách thiết lập lại loa.
  QUAN TRỌNG: Vì sau đó, tất cả các cài đặt của loa không dây sẽ trở về cài đặt gốc nên bạn phải xóa toàn bộ cài đặt mạng và thông tin ghép nối.

  Xem bên dưới để biết cách xóa thông tin ghép nối bằng cách đặt lại loa về cài đặt gốc:

  Tên mẫu máy

  Hướng dẫn sử dụng

  CAS-1
  1. Tắt thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút (bật/chế độ chờ) của thiết bị trong hơn 10 giây trong khi thiết bị tắt và đèn LED phía trên bộ điều khiển âm lượng sẽ nhấp nháy nhanh.

  GTK-XB60
  GTK-XB90

  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút FUNCTION PAIRING (GHÉP NỐI CHỨC NĂNG) và nút VOLUME - (ÂM LƯỢNG -) cùng một lúc trong hơn năm giây.
  LF-S50G
  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút (tắt micrô) cho đến khi cả bốn đèn LED trạng thái bật sáng màu cam.
  LSPX-S1
  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút Âm lượng (âm lượng) -và nút bật/chế độ chờ (nguồn) cùng một lúc trong 5 giây.
  SRS-BTD70
  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút VOLUME - (ÂM LƯỢNG) và nút INPUT/PAIRING (ĐẦU VÀO/GHÉP NỐI) cùng một lúc trong hơn 5 giây.

  SRS-HG1
  SRS-XB10
  SRS-XB20
  SRS-XB21
  SRS-XB30
  SRS-XB31
  SRS-XB40
  SRS-XB41
  SRS-ZR5
  SRS-ZR7
  HT-ZR5P

  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút - (âm lượng) và nút  (nguồn) / PAIRING (GHÉP NỐI) cùng một lúc trong hơn 5 giây.

  SRS-HG10

  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút + (âm lượng) và nút SET UP (THIẾT LẬP) cùng một lúc trong hơn 5 giây.
  SRS-X1
  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút (trước), nút (nguồn) /PAIRING (GHÉP NỐI) và nút VOL + cùng một lúc trong hơn năm giây.

  SRS-X11

  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút  (nguồn), nút VOL - và nút VOL + cùng một lúc trong hơn 5 giây.

  SRS-X7
  SRS-X9
  SRS-X77
  SRS-X88
  SRS-X99

  1. Bật thiết bị.
  2. Chạm và giữ nút VOL - và nút ON/STANDBY (BẬT/CHẾ ĐỘ CHỜ) cùng một lúc trong hơn năm giây.

  SRS-XB2
  SRS-XB3

  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút  (nguồn) và nút VOLUME - (ÂM LƯỢNG) cùng một lúc trong hơn 5 giây.

  SRS-XB60

  1. Bật thiết bị.
  2. Nhấn và giữ nút FUNCTION/ PAIRING (CHỨC NĂNG/GHÉP NỐI) và nút - (âm lượng) cùng một lúc trong hơn 5 giây.


  LƯU Ý: Tùy theo mẫu máy, loa không dây sau khi khởi chạy có thể vào chế độ chờ.