ID bài viết : 00228556 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Loa không dây không phát âm thanh hoặc phát âm thanh nhỏ trong khi kết nối Bluetooth.

  Kiểm tra những điều sau đây để khắc phục sự cố này:

  • Kiểm tra xem đèn báo Bluetooth của loa không dây có bật sáng không.
  • Tắt cài đặt Bluetooth của thiết bị nguồn, sau đó bật lại để thiết lập lại kết nối Bluetooth.
   Lưu ý: Tùy thuộc vào mẫu máy, có thể kết nối lại thiết bị nguồn qua Bluetooth bằng cách khởi động lại loa.
  • Nếu loa không dây có cổng AUDIO IN, hãy đảm bảo rằng không có thiết bị nào được kết nối với cổng AUDIO IN của loa không dây.
  • Tăng mức âm lượng của loa không dây và thiết bị nguồn.
  • Nếu thiết bị nguồn của bạn là máy tính, hãy khởi động lại phần mềm âm nhạc.
  • Đối với HT-AX7:
   • Cập nhật ứng dụng Sony | Home Entertainment Connect lên phiên bản mới nhất.
   • Đảm bảo rằng loa và thiết bị nguồn không được kết nối qua chế độ LE (Low Energy). Nếu được kết nối qua chế độ LE, kết nối Bluetooth có thể không thành công hoặc âm thanh có thể không phát ra từ loa ngay cả sau khi thiết bị được ghép nối. Để xác nhận trạng thái kết nối, hãy kiểm tra tên thiết bị trên cài đặt Bluetooth trên thiết bị nguồn. Nếu tên thiết bị kết nối được hiển thị với LE_ (ví dụ như LE_HT-AX7), hãy ghép nối và kết nối với tên thiết bị không có LE_ (ví dụ như HT-AX7). Để biết chi tiết về quy trình ghép nối, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của loa.
  • Đối với các mẫu không phải HT-AX7: Nếu bạn đang sử dụng Music Center (SongPal) trên thiết bị di động của bạn, hãy nhớ cập nhật phần mềm đó lên phiên bản mới nhất.

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố sau khi kiểm tra tất cả các mục ở trên, hãy thử cách sau đây:

  1. Xóa thông tin thiết bị của thiết bị được kết nối và thực hiện ghép nối lại.
   Lưu ý: Nhớ chọn tên thiết bị không có LE_ để ghép nối.
  2. Khôi phục cài đặt gốc, khởi động lại hoặc cài đặt lại loa và ghép nối lại với thiết bị nguồn. Để biết chi tiết về các quy trình, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của loa.