ID bài viết : 00275877 / Sửa lần cuối : 26/04/2022In

Không thể điều khiển âm lượng bằng tính năng nhóm nhiều phòng.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Do những thay đổi của Google, bạn không thể điều chỉnh âm lượng bằng tính năng nhiều phòng với ứng dụng Google Home, sử dụng khẩu lệnh của tính năng Google Assistant hoặc sử dụng nút điều chỉnh âm lượng của điện thoại thông minh. Bạn sẽ cần điều chỉnh âm lượng của từng thiết bị riêng lẻ.