ID bài viết : 00270406 / Sửa lần cuối : 27/08/2023In

Màn hình thiết lập ban đầu của âm thanh không gian (âm thanh vòm 3D) không hiển thị trên BRAVIA XR TV.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này. Bạn có thể xem danh sách các mẫu Tivi áp dụng trên trang web https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr.

  Nếu màn hình cài đặt cho chức năng âm thanh vòm 3D không hiển thị trên Tivi, hãy kiểm tra như sau:

  1. Thiết lập lại Tivi.
  2. Đảm bảo cập nhật phần mềm Tivi lên phiên bản mới nhất.
  3. Đảm bảo bộ truyền tín hiệu và Tivi được kết nối với cả cáp quang và cáp USB.
  4. Đảm bảo cài đặt Bluetooth trên Tivi được đặt thành On (Bật):
   Lưu ý: Tivi phải phát hiện bộ truyền tín hiệu bằng Bluetooth để thực hiện thiết lập.
   1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút Quick settings (Cài đặt nhanh).
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Remotes and Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện).
   4. Chọn Bluetooth, rồi đặt thành On (Bật).
  5. Điều chỉnh khoảng cách và vị trí của bộ truyền tín hiệu và Tivi.
   Lưu ý: Nếu có bất kỳ thiết bị nào gần Tivi phát ra tín hiệu radio, hãy tắt các thiết bị này hoặc di chuyển chúng ra xa Tivi.

  Lưu ý: Để thiết lập các cài đặt âm thanh vòm 3D ban đầu vào lúc khác, hãy làm theo các bước bên dưới.

  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút Cài đặt nhanh.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa và phụ kiện) → 3D surround Neckband Speaker/Headphones (Loa đeo cổ/Tai nghe hỗ trợ âm thanh vòm 3D) → Set up 3D surround (Thiết lập âm thanh vòm 3D).
  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.