ID bài viết : 00269577 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Loa đeo cổ hoặc tai nghe không phát ra âm thanh khi kết nối với Tivi qua thiết bị truyền phát không dây.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Đảm bảo cài đặt Digital Audio Output (Ngõ ra âm thanh số) trên Tivi được đặt thành PCM. Nếu Digital Audio Output (Ngõ ra âm thanh số) trên Tivi được đặt sang một cài đặt không phải PCM, âm thanh có thể phát ra không đúng.