ID bài viết : 00261950 / Sửa lần cuối : 19/12/2023In

Loa không kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh hoặc máy nghe nhạc Walkman mặc dù đã kết nối thành công trước đó

  Nếu sự cố xảy ra, hãy xóa thông tin ghép nối Bluetooth khỏi thiết bị được kết nối và thực hiện ghép nối lại. Sau đây là các quy trình khi bạn kết nối iPhone, điện thoại thông minh Android hoặc máy nghe nhạc Walkman:

  Đối với iPhone

  Lưu ý: Để biết chi tiết về các cài đặt iPhone, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc trang web hỗ trợ.

  1. Tắt loa.
  2. Trên màn hình iPhone, xóa thông tin ghép nối của loa. Để biết quy trình chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin Bluetooth trên thiết bị.
   Lưu ý: Nếu loa không xuất hiện trên thiết bị được kết nối, hãy bỏ qua bước này.
  3. Bật loa.
  4. Nhấn nút BLUETOOTH.
   Lưu ý: Đèn báo BLUETOOTH bắt đầu nhấp nháy hai lần (chế độ ghép nối).
  5. Trên iPhone, tắt tính năng BLUETOOTH rồi bật lại.
  6. Nhấn vào tên mẫu loa xuất hiện trong menu OTHER DEVICES (THIẾT BỊ KHÁC).
   Lưu ý:
   • Nếu bắt buộc phải nhập mã khóa, hãy nhập 0000.
   • Có thể gọi mã khóa là mật mã, mã PIN, số PIN, hoặc mật khẩu.
  7. Bạn có thể xác nhận rằng loa đã ghép nối thành công với iPhone khi tên mẫu loa được liệt kê trong menu MY DEVICES (THIẾT BỊ CỦA TÔI), hiển thị trạng thái Connected (Đã kết nối).

  Đối với điện thoại thông minh Android hoặc máy nghe nhạc Walkman

  Lưu ý: Để biết chi tiết về các cài đặt trên điện thoại thông minh Android hoặc máy nghe nhạc Walkman, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc trang web hỗ trợ.

  1. Tắt loa.
  2. Trên màn hình của điện thoại thông minh hoặc máy nghe nhạc Walkman, hãy xóa thông tin ghép nối của loa. Để biết quy trình chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin Bluetooth trên thiết bị.
   Lưu ý: Nếu loa không xuất hiện trên thiết bị được kết nối, hãy bỏ qua bước này.
  3. Bật loa.
  4. Nhấn nút BLUETOOTH.
   Lưu ý: Đèn báo BLUETOOTH bắt đầu nhấp nháy hai lần (chế độ ghép nối).
  5. Trên màn hình của điện thoại thông minh hoặc máy nghe nhạc Walkman, hãy tắt tính năng BLUETOOTH, rồi bật lại.
  6. Nhấn vào tên mẫu loa xuất hiện trong menu Available devices (Thiết bị khả dụng).
   Lưu ý:
   • Nếu tên mẫu loa không xuất hiện, nhấn vào Biểu tượng More (Khác)Refresh (Làm mới).
   • Nếu bắt buộc phải nhập mã khóa, hãy nhập 0000.
   • Có thể gọi mã khóa là mật mã, mã PIN, số PIN, hoặc mật khẩu.
  7. Làm theo tất cả hướng dẫn trên màn hình.
  8. Bạn có thể xác nhận rằng loa đã ghép nối thành công với điện thoại thông minh hoặc máy nghe nhạc Walkman của bạn khi tên mẫu loa được liệt kê trong menu Paired devices (Thiết bị được ghép nối).