ID bài viết : 00204353 / Sửa lần cuối : 19/12/2023In

Trong khi phát lại Bluetooth, tôi có thể nghe thấy âm thanh vận hành hoặc âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại thông minh và các thiết bị khác và quá trình phát lại bị ngắt

    Nếu có điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác được kết nối bằng chức năng Bluetooth cùng với thiết bị kết nối đang thực hiện phát lại Bluetooth, bạn có thể nghe thấy âm thanh vận hành hoặc âm thanh thông báo phát ra từ các thiết bị này.
    Nếu bạn nghe thấy âm thanh vận hành hoặc âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại thông minh và thiết bị khác, hãy ngắt kết nối Bluetooth trên các thiết bị không được dùng để phát lại.