ID bài viết : 00161008 / Sửa lần cuối : 07/03/2023In

Cách giảm độ trễ tín hiệu ngõ vào khi sử dụng cài đặt Trò chơi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này trước khi bắt đầu các bước.

  Lưu ý:

  • Khi bạn chơi game HDR thông qua ngõ vào HDMI trên Tivi, hãy đảm bảo chọn ngõ vào HDMI thích hợp trên Tivi. Sau đó, làm theo các bước thích hợp dưới đây.
  • Trước khi thực hiện các bước này, hãy đảm bảo rằng Android TV™ hoặc Google TV™ đã được cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất.

  Phương thức giảm độ trễ tín hiệu ngõ vào cho Trò chơi là khác nhau tùy theo mẫu Tivi.

  Đối với Google TV:

  Đối với Android TV phát hành sau năm 2016, ngoại trừ các dòng X9350D/ W8D/ W9D/ X93D/ X94D/ X85D/ S85D:

  Đối với Android TV phát hành trong năm 2015 và các dòng X9350D/ W8D/ W9D/ X93D/ X94D/ X85D/ S85D: