ID bài viết : 00268839 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Gián đoạn âm thanh xảy ra ngay sau khi kết nối loa đeo cổ SRS-NB10 với Tivi.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Khi kết nối với một số Tivi có hỗ trợ cấu hình A2DP, có thể xảy ra gián đoạn âm thanh trong khoảng 1 phút sau khi kết nối. Nếu xảy ra hiện tượng gián đoạn âm thanh này, hãy thử một trong các cách sau đây:

    • Chờ khoảng 1 phút để kết nối được thiết lập.
    • Bật nguồn hoặc chức năng Bluetooth của các thiết bị khác đã được kết nối với loa, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính.