ID bài viết : 00268180 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Chất lượng âm thanh kém khi kết nối với máy tính (SRS-NB10).

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu chất lượng âm thanh kém khi nghe nhạc thì có thể là các thiết bị được kết nối bằng kết nối Bluetooth cấu hình HFP (dành cho cuộc gọi) chứ không phải bằng cấu hình A2DP (Để phát nhạc). Nếu sử dụng máy tính Windows, hãy cài đặt những mục sau đây trên các cài đặt Sound (Âm thanh) của máy tính:

  • Đặt Headphones (SRS-NB10 Stereo) (Tai nghe (SRS-NB10 Stereo)) thành DefaultA2 DP Device (Thiết bị A2DP mặc định).
  • Đặt Headset (SRS-NB10 Hands-Free) (Tai nghe (SRS-NB10 Rảnh tay)) thành Default Communication Device (Thiết bị liên lạc mặc định)

  Lưu ý:

  • Khi sử dụng máy tính trong kết nối đa điểm, biểu tượng A2DP hoặc HFP có thể không được hiển thị trong cài đặt Sound (Âm thanh). Trong trường hợp này, hãy chọn Audio Sink (Bộ nhận âm thanh) (A2DP) hoặc Handsfree Telephony (Điện thoại rảnh tay) (HFP) trong tab Services (Dịch vụ) một lần nữa và biểu tượng sẽ được hiển thị.
  • Để biết chi tiết về cách thay đổi các cài đặt của máy tính, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy tính.